Projekti

- JADECARE - projekt skupnega ukrepanja za implementacijo digitalno podprte na osebo osredotočene oskrbe

Spletna stran: https://jadecare.eu/

V projektu sodeluje 45 organizacij iz 16 evropskih držav, iz Slovenije pa sta vanj vključena ZZZS in NIJZ.

Predstavitev projekta