Storitve za zavarovane osebe

Naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja

Če ste svojo obstoječo kartico zdravstvenega zavarovanja pogrešili, je okvarjena ali so se spremenili vidni podatki, ki so zapisani na kartici, lahko na spletni strani ZZZS naročite novo.

Spletno naročilo kartice zdravstvenega zavarovanja

Naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico lahko uveljavljate pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

Evropsko kartico lahko brezplačno naročite na spletni strani ZZZS ali s SMS sporočilom. Naročilo  je potrebno oddati vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.

Spletno naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Naročilo z mobilnim telefonom

Vpogled v moje podatke

Preko spletne aplikacije lahko varno vpogledate v lastne osebne podatke in preverite:

  • urejenost obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja,
  • izbranega osebnega zdravnika,
  • izdana zdravila in medicinske pripomočke ter njihove izdatke,
  •  opravljene zdravstvene storitve ter njihove izdatke,
  • podatke o izdanih potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela,
  • veljavnost evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zgolj osnovne podatke o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja lahko na spletni strani pridobite z vpisom ZZZS številke ali s pošiljanjem SMS sporočila.

Vpogled v moje podatke

Spletni dostop do osnovnih podatkov o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Dostop do osnovnih podatkov o urejenosti obveznega in dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja z mobilnim telefonom

Preverjanje veljavnosti potrdila A1 (za delo v tujini)

Če vas delodajalec na poti na delo v drugo državo EU ali eno od držav, kot je Švica, Liechenstein, Islandija ali Norveška, mora pri ZZZS pridobiti potrdilo A1, s katerim v drugi državi dokazujete, da ste v času napotitve vključen v socialno zavarovanje v Sloveniji.

Tukaj lahko preverite, če je vaše potrdilo veljavno.