Storitve za zavarovane osebe

Naročanje slovenske kartice zdravstvenega zavarovanja

Če ste svojo obstoječo kartico zdravstvenega zavarovanja pogrešili, je okvarjena ali so se spremenili vidni podatki, ki so zapisani na kartici, lahko na spletni strani ZZZS naročite novo.

Spletno naročilo kartice zdravstvenega zavarovanja

Naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Z evropsko kartico lahko uveljavljate pravice do zdravstvenih storitev med začasnim bivanjem v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji.

Evropsko kartico lahko brezplačno naročite na spletni strani ZZZS ali s SMS sporočilom. Naročilo  je potrebno oddati vsaj 4 delovne dni pred odhodom v tujino.

Spletno naročilo evropske kartice zdravstvenega zavarovanja

Naročilo z mobilnim telefonom

Vpogled v moje podatke

Preko spletne aplikacije lahko varno pregledate in preverite lastne osebne podatke o:

  • urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja,
  • izbranih osebnih zdravnikih,
  • izdanih zdravilih in medicinskih pripomočkih ter njihovih izdatkih,
  • opravljenih zdravstvenih storitvah ter njihovih izdatkih,
  • izdanih potrdilih o upravičeni zadržanosti od dela,
  • nezgodah in poškodbah pri delu in
  • veljavnosti evropske kartice zdravstvenega zavarovanja.

Zgolj osnovne podatke o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja lahko na spletni strani pridobite z vpisom ZZZS številke ali s pošiljanjem SMS sporočila.

Vpogled v moje podatke

Spletni dostop do osnovnih podatkov o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja

Dostop do osnovnih podatkov o urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja z mobilnim telefonom

Elektronske vloge za povračilo stroškov, nastalih v Sloveniji

Zavarovane osebe lahko preko spleta oddajo tudi elektronsko vlogo za povračilo stroškov, nastalih v Sloveniji za zdravila, medicinske pripomočke, zdravstvene storitve, potne stroške, reševalne prevoze in doplačila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje (na podlagi odločbe Centra za socialno delo). 

Tukaj lahko oddate elektronsko vlogo

Preverjanje veljavnosti potrdila A1 (za delo v tujini)

Če vas delodajalec na poti na delo v drugo državo EU ali eno od držav, kot je Švica, Liechenstein, Islandija ali Norveška, mora pri ZZZS pridobiti potrdilo A1, s katerim v drugi državi dokazujete, da ste v času napotitve vključen v socialno zavarovanje v Sloveniji.

Tukaj lahko preverite, če je vaše potrdilo veljavno.