Odnosi z mediji

ZZZS zagotavlja javnost dela organov upravljanja ZZZS in strokovne službe ZZZS skladno z načeli celovitega, točnega in rednega informiranja o temah s področja izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V ta namen ZZZS redno posreduje sporočila za javnost Slovenski tiskovni agenciji in uredništvom medijev, organizira novinarske konference in vabi novinarje na seje skupščine ZZZS.

Odnose z mediji na nacionalni ravni izvaja in koordinira Direkcija ZZZS:

Odnose z mediji na regionalni ravni izvajajo vodje- direktorji območnih enot ZZZS ter od njih pooblaščene osebe, in sicer v: