Odnosi z mediji

ZZZS zagotavlja javnost dela organov upravljanja ZZZS in strokovne službe ZZZS skladno z načeli celovitega, točnega in rednega informiranja o temah s področja izvajanja obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V ta namen ZZZS redno posreduje sporočila za javnost Slovenski tiskovni agenciji in uredništvom medijev, organizira novinarske konference in vabi novinarje na seje skupščine ZZZS.

Odnose z mediji na nacionalni ravni izvaja in koordinira Direkcija ZZZS:

  • vodja - direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostjo: Damjan Kos, univ. dipl. fil. in soc. kult., telefon: 01/30-77-374, 051 376 214 ali 01/30-77-296, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" in
  • strokovni sodelavec: Peter Rutar, univ. dipl. prav., telefon: 01/30-77-415031 502 559 ali 01/30-77-296, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si".

Odnose z mediji na regionalni ravni izvajajo vodje- direktorji območnih enot ZZZS ter od njih pooblaščene osebe, in sicer v: