Informacije za stranke ZZZS

Stranke dobijo informacije na pristojni območni enoti oziroma izpostavi, Direkciji ali Področni enoti Informacijski center ob določenih dnevih in določenih urah.

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:

  • ponedeljek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00,

Ob četrtkih ni uradnih ur.


POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:

  • ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

Splošne informacije o kartici zdravstvenega zavarovanja, informacije o odločanju imenovanih zdravnikov in zdravstvene komisije o bolniškem staležu, zdraviliškem zdravljenju in o drugih pravicah, informacije o mednarodnem zdravstvenem zavarovanju, informacije o nadomestilih plač in bolniških listih ter informacije za samoplačnike, ki jim prispevke obračunava ZZZS, lahko pridobite v Kontaktnem centru ZZZS na telefonski številki 01 30 77 300.

ZZZS, e-naslov: gp@zzzs.si

Območna enota Celje, e-naslov: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-naslov: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-naslov: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-naslov: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-naslov: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-naslov: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-naslov: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-naslov: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-naslov: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-naslov: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-naslov: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-naslov: DI@zzzs.si

Seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih, je objavljen neposredno v okviru predstavitve posamezne območne enote in Direkcije.

Posredovanje osebnih podatkov strankam po telefonu

Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Posredovanje informacij strankam lahko poteka tudi po telefonu.

V primerih, ko posameznik preko telefona zahteva informacije oziroma podatke, ki se nanašajo nanj, sme ZZZS zaradi zmanjšanja tveganj kršitve določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, kot so razkrivanje osebnih podatkov nepooblaščenim osebam, kraja identitete, zloraba osebnih podatkov ipd., osebne podatke klicatelju razkriti le v najmanjšem možnem obsegu in ob predpogoju preveritve njegove identitete.

S tem namenom stranke obveščamo, da bodo v primeru, ko se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo (po možnosti) podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo morala razpolagati posameznik, ki želi pridobiti informacije o svojih zadevah preko telefona in za katere je malo verjetno, da bi lahko z njim razpolagala tretja oseba, ki bi se hotela nepooblaščeno seznaniti s tujimi osebnimi podatki (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga ipd.).

V primerih zahtev po posredovanju informacij o poteku konkretnega upravnega postopka, iz katerega je mogoče sklepati o zdravstvenem stanju klicatelja in v primerih, ko bo obstajal sum, da klicatelj ni oseba, za katero se izdaja, se bo pri preverjanju identitete lahko preverjalo tudi več identifikatorjev.

Strankam bodo tudi ob predhodnem nedvoumnem preverjanju identitete preko telefona lahko razkriti samo osebni podatki do meje, kolikor izhaja iz samih postopkovnih določil (npr. samo informacije, da je ZZZS vlogo stranke prejel, da je bila odločba poslana ipd.), ne pa tudi podatki o odločitvah v konkretnih postopkih.