Uporaba konferenčnih prostorov

ZZZS omogoča uporabo konferenčnih prostorov in opreme v območnih enotah ZZZS tudi zunanjim strankam.

Kontaktni podatki in seznam konferenčnih prostorov se nahajajo v Seznamu konferenčnih prostorov

Postopek oddaje in uporabe konferenčnih prostorov ter opreme in način obračunavanja oddaje prostorov in opreme je naveden v pravilniku ZZZS in Ceniku.