Uporaba konferenčnih prostorov

ZZZS omogoča uporabo konferenčnih prostorov in opreme v območnih enotah ZZZS tudi zunanjim strankam.

Seznam konferenčnih prostorov s kontaktnimi osebami

Postopek oddaje in uporabe konferenčnih prostorov ter opreme in način obračunavanja oddaje prostorov in opreme določa pravilnik ZZZS in Cenik.