Seznam sej Upravnega odbora ZZZS

Objavljamo aktualni kronološki seznam sej Upravnega odbora ZZZS s predlogi dnevnih redov posameznih sej. Kontaktna oseba v zvezi z zasedanjem Upravnega odbora ZZZS je mag. Suzana Jarc, sekretarka ZZZS, tel. št. (01) 30 77 478 oziroma Mateja Jarm, tajništvo generalnega direktorja ZZZS, tel. št. (01) 30 77 516. ZZZS v zvezi s posameznimi pomembnejšimi sejami občasno izdaja tudi sporočila za javnost ali gradivo za tiskovne konference.

 

MANDATNO OBDOBJE 2021 - 2025