Informacije v lahkem branju

ZZZS zagotavlja zavarovanim osebam ključne informacije o obveznem zdravstvenem zavarovanju tudi v lahkem branju. Informacije smo pripravili v sodelovanju s strokovnjaki za lahko branje in v sodelovanju z zavarovanimi osebami.