Elektronska gradiva

ZZZS omogoča vsem svojim strankam (zavarovanim osebam, izvajalcem zdravstvenih storitev, zavezancem za prijavo v zavarovanje in za prispevek, dobaviteljem medicinskih pripomočkov…) dostop do gradiv ZZZS tudi v elektronski obliki. Gre za gradiva, kot so pravni akti, zbirke podatkov, glasilo ZZZS (Modri Občasnik), bilten Recept, okrožnice in navodila, zloženke, brošure, priročniki in druga gradiva. Še zlasti pa je pomembno, da so izbrana gradiva objavljena tudi v obliki čistopisov. Elektronska gradiva so praviloma objavljena v TEXT formatu, v PDF ali WORD formatu. Razvrščena in urejena so v seznamu elektronskih gradiv ZZZS. Zlasti izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov ter drugim strankam priporočamo, da se naročijo na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS.
 

Seznam elektronskih gradiv ZZZS

Prijava na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS