Organiziranost in poslovanje

ZZZS je organiziran tako, da izvaja svojo dejavnost na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer v:

  • v 10 območnih enotah, 
  • 45 izpostavah znotraj območnih enot.
  • področni enoti Informacijski center in 
  • na direkciji

Vsaka območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje. V njenem okviru pa obstaja mreža izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Takšna organiziranost zagotavlja, da je zavarovalna storitev v največji meri približana zavarovancem.

Za področje informacijske dejavnosti je ustanovljena samostojna področna enota. 

Na direkciji pa se opravljajo predvsem organizacijske, vodstvene, razvojne in usklajevalne naloge ter koordiniranje dela v ZZZS.

Organigram ZZZS


URADNE URE za poslovanje s strankami so v:

  • ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Ob četrtkih ni uradnih ur.
Poslovanje služb ZZZS s strankami v okviru uradnih ur se zagotavlja z neposrednimi stiki. ZZZS zaradi nalezljive bolezni COVID-19 in z namenom zagotavljanja varnosti zavarovanih oseb in nemotenega uresničevanja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja strankam nudi možnost predhodne najave tako, da se lahko stranke v okviru poslovnega časa telefonsko dogovorijo o času vložitve vloge.


POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:

  • ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev.

Služba za poslovanje s karticami posluje ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in petkih od 7.00 - 15.00 in ob sredah od 7.00 - 17.00.


Telefonske številke, seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih so objavljene neposredno v okviru predstavitve posamezne območne enote, Področne enote Informacijski center in Direkcije:

Območna enota Celje, e-pošta: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-pošta: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-pošta: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-pošta: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-pošta: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-pošta: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-pošta: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-pošta: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-pošta: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-pošta: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-pošta: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-pošta: DI@zzzs.si