Informacije javnega značaja

Skladno s predpisi o posredovanju informacij javnega značaja ZZZS javno objavlja: