Prijava suma goljufij

Navodila in pojasnila:

  • Prosimo vas, da prijavljate točne in resnične podatke ter da jih navajate v dobri veri.
  • Zaradi bolj učinkovite obravnave oz. lažje komunikacije s prijaviteljem si želimo prijave z osebnimi/ kontaktnimi podatki o prijavitelju, lahko pa se odločite tudi za popolnoma anonimno prijavo. V vseh primerih bomo v postopku in po koncu postopka skrbno varovali vse podatke o prijavitelju v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov in dostop do informacij javnega značaja.
  • Če želite, nam lahko poleg opisa in drugih podatkov o zaznani nepravilnosti priložite tudi ustrezne (listinske) dokaze ali morebitne druge priloge. Pri tem vas prosimo, da se odločite le za dokumente, ki so neposredno povezani s primerom, ki ga prijavljate oz. da po nepotrebnem ne obremenjujete računalniških povezav.

 

Kontaktni podatki (po želji / neobvezno)