Publikacije

ZZZS izdaja številna tiskana gradiva in elektronska gradiva, ki so dostopna neposredno preko spletnih strani. Namenjena so predvsem informiranju zavarovanih oseb o uresničevanju pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter informiranju izvajalcev zdravstvenih storitev o pravilnem evidentiranju in obračunavanju zdravstvenih storitev v breme ZZZS. Na podlagi spletne prijave vam omogočamo brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v založništvu ZZZS.

V INDOK knjižnici, ki posluje v času uradnih ur tudi za zunanje uporabnike, vam omogočamo vpogled in izposojo strokovne literature s področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.