INDOK- knjižnica ZZZS

Osnovni namen INDOK dejavnosti je zbirati publikacije in dokumente, ki so rezultat aktivnosti ZZZS ter ostalo strokovno literaturo s širšega področja zdravstvenega zavarovanja.
 

Iskanje literature po knjižničnih zbirkah

Javna zbirka knjig in serijskih publikacij je dostopna širši javnosti obenem z bibliografijo (javne objave) raziskovalnih in razvojnih delavcev ZZZS. Nekatere specialne storitve oziroma zbirke pa so dostopne le v prostorih knjižnice.
 

Medbibliotečno sodelovanje

Naročila za posredovanje informacij oz. medbibliotečno izposojo pošljite na naslov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
INDOK knjižnica
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana

tel. 01/ 30-77-238 ali 01/30-77-541
E-mail: Iva Štirn ali Nataša Grosar: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si"

POSEBNO OBVESTILO UPORABNIKOM INDOK knjižnice ZARADI EPIDEMIJE COVID-19

Uporabnike obveščamo, da je zaradi epidemije COVID-19 ob vstopu v prostore INDOK knjižnice potrebna uporaba zaščitne maske, obvezno je razkuževanje rok ob vstopu in izstopu, ob upoštevanju vseh zaščitnih priporočil pa še posebej izpostavljamo:

  • vstopajte posamezno, upoštevajte varnostno razdaljo in vstopajte samo zdravi;
  • zaželeno je vnaprejšnje naročanje gradiva za izposojo (po telefonu 01/30-77-238, 01/ 30-77-541 ali e-pošti za Iva Štirn ali Nataša Grosar: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si"
  • čitalnica je zaprta, listanje in branje nista dovoljena, zadrževanje v knjižnici naj traja čim manj časa;
  • vrnjeno gradivo gre za 7 dni v karanteno, označeno z datumom vračila;
  • pred in po branju izposojenega gradiva si umijte ali razkužite roke, ne dotikajte se obraza, upoštevajte zaščitna priporočila NIJZ