INDOK- knjižnica ZZZS

Osnovni namen INDOK dejavnosti je zbirati publikacije in dokumente, ki so rezultat aktivnosti ZZZS ter ostalo strokovno literaturo s širšega področja zdravstvenega zavarovanja.
 

Iskanje literature po knjižničnih zbirkah

Javna zbirka knjig in serijskih publikacij je dostopna širši javnosti obenem z bibliografijo (javne objave) raziskovalnih in razvojnih delavcev ZZZS. Nekatere specialne storitve oziroma zbirke pa so dostopne le v prostorih knjižnice.
 

Medbibliotečno sodelovanje

Naročila za posredovanje informacij oz. medbibliotečno izposojo pošljite na naslov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
INDOK knjižnica
Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana

tel. 01/ 30-77-238 ali 01/30-77-541
E-mail: Iva Štirn ali Nataša Grosar: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si"