Osnovni podatki

Naziv: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (skrajšan naziv: ZZZS)

Naslov sedeža: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana

Matična številka: 5554195000

Davčna številka: SI41698070

Spletni naslov: www.zzzs.si

E-naslov: gp@zzzs.si