Stroškovnik

Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja
 

ZZZS je upravičen prosilcem informacij javnega značaja zaračunati materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja, in sicer skladno z 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list št. 24/16).

Od 8. maja 2016 so cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja (brez DDV):

 1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
 2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
 3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
 4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
 5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
 6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
 7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
 8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
 9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
 10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
 11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
 12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.Povezava na seznam oseb ZZZS, ki so pristojne za posredovanje informacij javnega značaja.