Seznam pristojnih oseb

Osebe ZZZS pooblaščene za posredovanje informacij javnega značaja so:

 1. pri Območni enote Celje:
  • Helenca Marija Benkovič, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Celje, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 03 / 42 02 248, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Celje, Gregorčičeva ul. 5a, 3000 Celje;
  • Tina Repanšek Felc, višja pravna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Celje, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 03 / 42 02 248, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Celje, Gregorčičeva ul. 5a, 3000 Celje;
 2. pri Območni enoti Koper:
  • Nedjan Koren, vodja oddelka I za pravno – kadrovsko področje v Območni enoti Koper, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 05 / 66 87 270; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper;
  • mag. Biljana Erdelić, vodja oddelka I za področje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Koper, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 05/ 66 87 210; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Koper, Martinčev trg 2, 6000 Koper;
    
 3. pri Območni enoti Krško:
  • Aleksandra Strniša, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 07 / 49 02 452, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Krško, Bohoričeva ul. 9, 8270 Krško;
    
 4. pri Območni enoti Kranj:
  • Monika Štibelj Kavaš, višja pravna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Kranj, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 04 / 23 70 313; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj;
  • Špela Misjak, višja pravna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Kranj, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 04 / 23 70 302; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Kranj, Zlato polje 2, 4000 Kranj;
 5. pri Območni enoti Ljubljana:
  • Janja Povšič, svetovalka področja v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Ljubljana, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 01 / 30 77 362; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
  • Zerina Keškić Skenderović, svetovalka področja v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Ljubljana, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 01 / 30 77 574; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ljubljana, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
 6. pri Območni enoti Maribor:
  • mag. Petra Pirih, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 29 09 434; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  • Nataša Cvilak, samostojna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 29 09 320; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  • Kornelija Krašovc, vodja oddelka za finance in računovodstvo v Območni enoti v Mariboru, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 29 09 380; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  • Darinka Sabolek, vodja oddelka za mednarodno zdravstveno zavarovanje v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 29 09 370; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
  • Marjanca Feuš, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Maribor, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 29 09 313; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Maribor, Sodna ul. 15, 2000 Maribor;
    
 7. pri Območni enoti Murska Sobota:
  • Ivan Tibaut, vodja-direktor Območne enote Murska Sobota, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 02 / 53 61 510; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Murska Sobota, Slovenska ul. 48, 9000 Murska Sobota;
    
 8. pri Območni enoti Nova Gorica:
  • Nika Lindič, mag. prava, vodja oddelka za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja v Območni enoti Nova Gorica, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si", tel. št. 05 / 33 81 258; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Nova Gorica, Gradnikove brigade 1, 5000 Nova Gorica;
    
 9. pri Območni enoti Novo mesto:
  • mag. Mojca Strašek Dodig, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Novo mesto, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 07 / 39 33 505; poštni naslov: ZZZS, Območna enota Novo mesto, Prešernov trg 7, 8000 Novo mesto;
    
 10. pri Območni enoti Ravne na Koroškem:
  • Maja Dretnik, vodja pravno kadrovskega oddelka v Območni enoti Ravne na Koroškem, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si", tel. št. 02 / 82 10 213, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem;
  • Aleša Hartman, višja pravna svetovalka v pravno kadrovskem oddelku v Območni enoti Ravne na Koroškem, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si", tel. št. 02 / 82 10 232, poštni naslov: ZZZS, Območna enota Ravne na Koroškem, Ob Suhi 11b, 2390 Ravne na Koroškem; 
 11. pri Direkciji ZZZS:
 • Damjan Kos, vodja - direktor sektorja za informiranje in odnose z javnostmi pri Direkciji ZZZS, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 01/ 30 77 374; poštni naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;
 • Peter Rutar, strokovni sodelavec v sektorju za informiranje in odnose z javnostmi pri Direkciji ZZZS, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si" , tel. št. 01/ 30 77 415; poštni naslov: ZZZS, Direkcija, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana;

12. pri Področni enoti Informacijski center ZZZS:

 • Roman Trupi, poslovni sekretar v Področni enoti Informacijski center, e-pošta: poslati v formatu "ime.priimek@zzzs.si", tel. št. 01/ 30 77 335; poštni naslov: ZZZS, PE Informacijski center, Miklošičeva cesta 24, 1507 Ljubljana.