Izjava o dostopnosti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se zavezuje omogočati dostopnost spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na:

Stopnja skladnosti

Zgoraj navedene spletne strani so večinoma skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri izdelavi spletnih strani smo sledili mednarodnim smernicam za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.0. (Web Content Accesisibility Guidelines).

Spletne strani med drugim izpolnjujejo naslednja priporočila:

 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja,
 • na voljo so tekstovne alternative za vsebine, ki niso v tekstovni obliki (npr. slike), poleg datotek v oblikah PDF in TIFF, so objavljene tudi datoteke v obliki Microsoft Word ali Excel,
 • iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov,
 • na spletnih straneh je označen jezik, v katerem so navedena besedila,
 • kontrast med podlago in pisavo je vsaj 4,5 : 1,
 • elementi na spletni strani so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec,
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.


Vsebine o izvajanju upravnih storitev in nekaterih drugih storitev so zagotovljene v slovenskem znakovnem jeziku ter v lahkem branju. Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov.

Nedostopna vsebina na spletnih mestih ZZZS

Spodaj navedena vsebina ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

 • Portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov ter portal za zavezance za prijavo in prispevek sta večinoma prilagojena zahtevam glede dostopnosti vsebin. Portala nista namenjena splošni javnosti oziroma zavarovanim osebam, temveč so uporabniki teh dveh portalov strokovni delavci pri izvajalcih zdravstvenih storitev in zavezancih. Popolna prilagoditev teh dveh portalov zahtevam glede dostopnosti za ZZZS predstavlja nesorazmerno breme, saj je uporabnikov teh portalov, ki imajo različne oblike oviranosti, zelo malo, zagotavljanje dostopnosti pa glede na obsežnost vsebin na teh dveh portalih za ZZZS predstavlja nesorazmerno breme.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko zavarovane osebe dobijo:

 1. osebno na območnih enotah ali izpostavah ZZZS;
 2. preko elektronskih naslovov:
 3. po telefonu:

Datum objave spletnega mesta

Vstopna spletna stran www.zzzs.si je bila v obstoječi grafični podobi objavljena leta 2021. Portal za zavezance za prijavo in prispevek na naslovu https://zavezanec.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2018.

Portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2015.

Portal za zavarovane osebe na naslovu https://zavarovanec.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2012.

Spletne strani Nacionalne kontaktne točke za čezmejno zdravstveno varstvo na naslovu http://www.nkt-z.si so bile v obstoječi grafični podobi objavljene leta 2013.

Povratne in kontaktne informacije

Sporočila o morebitnih ugotovljenih neskladnostih prilagoditve spletnih strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za osebe z različnimi oblikami oviranosti nam lahko pošljete na naslova:


Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema sporočila.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

Inšpekcija za informacijsko družbo

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor

Tržaška c. 21
1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 9. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 24. 7. 2023.