Organizacijske enote ZZZS in kontakti

Stranke dobijo informacije na pristojni območni enoti oziroma izpostavi, Direkciji ali Področni enoti Informacijski center ob določenih dnevih in določenih urah.

URADNE URE za poslovanje s strankami so v:

  • ponedeljek in torek: 8.00 - 12.00 in 13.00 -15.00,
  • sreda: 8.00 - 12.00 in 13.00 -17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00,
  • Ob četrtkih ni uradnih ur.

POSLOVNI ČAS za poslovanje s strankami po telefonu in po elektronskih medijih ter za poslovanje z državnimi organi, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil in pogodbenimi izvajalci zdravstvenih storitev:

  • ponedeljek, torek in četrtek: 8.00 - 15.00,
  • sreda: 8.00 - 17.00,
  • petek: 8.00 - 13.00.

Poslovanje vseh služb ZZZS v poslovnem času se zagotavlja zlasti preko telefona in elektronskih medijev ter tudi z osebnimi stiki.

ZZZS, e-naslov: gp@zzzs.si
Območna enota Celje, e-naslov: OECE@zzzs.si
Območna enota Koper, e-naslov: OEKP@zzzs.si
Območna enota Krško, e-naslov: OEKK@zzzs.si
Območna enota Kranj, e-naslov: OEKR@zzzs.si
Območna enota Ljubljana, e-naslov: OELJ@zzzs.si
Območna enota Maribor, e-naslov: OEMB@zzzs.si
Območna enota Murska Sobota, e-naslov: OEMS@zzzs.si
Območna enota Nova Gorica, e-naslov: OENG@zzzs.si
Območna enota Novo mesto, e-naslov: OENM@zzzs.si
Območna enota Ravne na Koroškem, e-naslov: OERV@zzzs.si
Področna enota Informacijski center, e-naslov: PEIC@zzzs.si
Direkcija, e-naslov: DI@zzzs.si


Seznami kontaktnih oseb za posredovanje splošnih informacij in seznam uradnih oseb, pooblaščenih za odločanje in vodenje v upravnih postopkih je objavljen neposredno v okviru predstavitve posamezne organizacijske enote.

Informacije o poteku konkretnega postopka, ki ga vodi ZZZS, se lahko razkrijejo samo osebi, ki je stranka konkretnega upravnega postopka in osebi, ki ima ustrezno pravno podlago za razkritje teh podatkov in ki izkaže svoj pravni interes. Stranke, ki se bodo preko telefona želele seznaniti s svojimi osebnimi podatki, bodo zaradi nedvoumnega preverjanja njihove identitete s strani ZZZS zaprošene za posredovanje najmanj dveh identifikatorjev, pri čemer bo vsaj en o teh strankin enolični identifikator (npr. EMŠO, ZZZS številka, davčna številke), drugi pa bo podatek, s katerim bi z veliko verjetnostjo moral razpolagati posameznik (npr. številka zadeve, datum zadnjega dokumenta, ki ga je stranka prejela od ZZZS, referenca UPN naloga). Več.

Organigram ZZZS

Predstavitev ZZZS