Osebni podatki

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Ime in priimekMETKA PIPAN
Delovno mestoStrokovni sodelavec VII/2 (I)
Elektronski naslovdpo@zzzs.si
Telefon01 3077 319


Datum sklepa o imenovanju: 1. 2. 2021
Št. sklepa o imenovanju: 020-1/2021-DI/3

Seznanitev z lastnimi osebnimi podatki

Na podlagi 15. člena zgoraj navedene uredbe lahko posameznik zahteva seznanitev z osebnimi podatki, ki jih obdeluje ZZZS in se nanašajo nanj. 


Zahtevo posameznik vloži na najbližji območni enoti ZZZS.