Varstvo osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (skrajšan naziv: ZZZS)
Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana
Elektronski naslov: gp@zzzs.si
Telefon: 01 3077 300
Matična številka: 5554195000

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov:

Ime in priimekmag. Mateja Zalar Oblak
Elektronski naslovdpo@zzzs.si

 

Pravice posameznikov v zvezi z obdelavo osebnih podatkov 

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko zahteva:

- dostop do osebnih podatkov,
- popravek ali izbris osebnih podatkov,
- omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi z njim,
- pravico do ugovora obdelavi in
- pravico do prenosljivosti podatkov.

Posameznik svojo zahtevo lahko vloži pisno po pošti ali na elektronski naslov upravljavca ali pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov. Njegovi zahtevi se lahko ugodi le in ko se za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Zahtevo za seznanitev z lastnimi osebnimi podatki lahko posameznik poda na posebnem obrazcu.

Obrazec za zahtevo za uveljavljanje ostalih pravic najdete tu

Preverite tudi obvestilo posameznikom po 13. členu GDPR glede obdelave osebnih podatkov v kontaktnem centru ZZZS in glede obdelave osebnih podatkov, navedenih na fizičnih vlogah (zahtevkih) posameznikov.

Njegovi zahtevi se lahko ugodi le in ko se za to izpolnjeni pogoji, ki jih določa zakonodaja.

Posameznik, ki meni, da so mu kršene pravice s področja varstva osebnih podatkov, lahko vloži prijavo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si.

 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov

Skladnost obdelave osebnih podatkov, ki jih obravnava ZZZS, z zakoni in akti s področja varstva osebnih podatkov, lahko preverite v Pravilniku o varstvu osebnih podatkov v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V pravilniku so določeni tudi postopki, organiziranost, pristojnosti ipd. za izvajanje ukrepov varstva osebnih podatkov. 

Obdelava osebnih podatkov za raziskovalne namene

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov javnost obveščamo o izvedenih in načrtovanih obdelavah osebnih podatkov za raziskovalne namene:

Nacionalni inštitut za javno zdravje, januar 2024

Videonadzor

Na nekaterih lokacijah ZZZS je z namenom varovanja premoženja in zagotavljanje varnosti naših strank in zaposlenih ter nadzora vstopa ali izstopa v ali iz uradnih oziroma poslovnih prostorov vzpostavljen videonadzor. Več