Letno poročilo

leto 2020

Letno poročilo ZZZS 2020
(povzetek - sporočilo za javnost po sprejemu letnega poročila na Upravnem odboru ZZZS z dne 26.2.2021)

Finančno poslovanje ZZZS v letu 2020 v zahtevnih pogojih zaradi epidemije COVID-19
(prva, preliminarna ocena finančnega poslovanja s tiskovne konference z dne 26.1.2021)

 

leto 2019

Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2019
(obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2019 - sporočilo za javnost z dne 27.2.2020)

Poslovno poročilo ZZZS za leto 2019
(obravnava in sprejem na seji Skupščine ZZZS dne 19. 3. 2020)

 

povezava na arhiv letnih poročil ZZZS