Letno poročilo

leto 2023

 

Letno poročilo ZZZS 2023
(povzetek letnega poročila po sprejemu na Upravnem odboru ZZZS z dne 27. 2. 2024)

Finančno poslovanje ZZZS v letu 2023
(prva, preliminarna ocena finančnega poslovanja s tiskovne konference z dne 29. 1. 2024)

 

leto 2022

 

Letno poročilo ZZZS 2022

(povzetek letnega poročila po sprejemu na Upravnem odboru ZZZS z dne 27. 2. 2023)

Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2022
(obravnava in javna objava Letnega poročila ZZZS 2022 - sporočilo za javnost z dne 27. 2. 2023)

 

povezava na arhiv letnih poročil ZZZS