Pravna obvestila in varovanje zasebnosti

Pogoji uporabe

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje po načelih solidarnosti in univerzalne dostopnosti do pravic vseh v zavarovanje vključenih oseb. Deluje po načelih odprtosti in transparentnosti, zato želi z objavo najširšega nabora vsebin s svojega delovnega področja omogočiti svojim strankam enako uresničevanje pravic.

Uporabniki vsebine spletnega mesta uporabljajo na lastno odgovornost. ZZZS ne prevzema civilne ali kazenske odgovornosti glede posledic uporabe informacij na teh straneh.

Posebej opozarjamo, da informacije na spletnih straneh ZZZS:

  • niso nujno natančne reprodukcije uradnih besedil; edina verodostojna so besedila, objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije ali v originalnih dokumentih;
  • niso nujno celovite, popolne, točne ali posodobljene;
  • občasno vključujejo povezave do zunanjih spletnih strani, ki so izven nadzora ZZZS, zaradi česar zanje ne more prevzeti nikakršne odgovornosti in uporabnikom svetuje, da se seznanijo s pogoji njihove uporabe.

ZZZS si prizadeva za neprekinjeno dostopnost spletnih strani. ZZZS v nobenem primeru ne odgovarja za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnost, ki bi lahko nastala pri dostopu do spletnih strani ZZZS ali pri dostopu do povezav na spletne strani drugih subjektov. ZZZS ne odgovarja za morebitne poškodbe informacijskega sistema uporabnika zaradi uporabe podatkov, prenesenih s spletnih strani ZZZS.

ZZZS si ne glede na razlog pridržuje pravico kadarkoli in na kakršenkoli način spreminjati vsebino spletnih strani brez predhodnega obvestila in ne zagotavlja, da bodo trenutno objavljene vsebine dostopne tudi v bodoče ter ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Pogoje uporabe lahko ZZZS kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

Varovanje podatkov

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije upravlja z obsežnimi zbirkami osebnih in neosebnih podatkov in razvejanim informacijskim sistemom, katerega del so tudi spletne rešitve, ki jih trenutno uporabljate. Podatki in informacijske rešitve so nepogrešljiva podpora internim procesom in procesom pri izvajalcih zdravstvenih storitev in številnih drugih poslovnih subjektih, ki uporabljajo naše elektronske storitve. 

Varnosti podatkov in informacijskega sistema posvečamo posebno pozornost. Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in sledeč priporočilom standarda ISO 27000 ter strokovnim priporočilom s področja varnosti informacijskih sistemov imamo vzpostavljene in neprekinjeno nadgrajevane celovite, sodobne in visoko kakovostne normativne, organizacijske in tehnične rešitve za zagotavljanje varstva podatkov in sistema.

Več o politiki varstva podatkov pri uporabi spletnih strani ZZZS ter vzorec zahteve uporabnika za seznanitev z lastnimi podatki.

Avtorske pravice

Vsebine spletnih strani, ki niso informacije javnega značaja skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja, so predmet varstva avtorskih in drugih sorodnih pravic ter vseh oblik intelektualne lastnine in so last ZZZS ali drugih oseb, ki so na ZZZS prenesle omejeno pravico njihove uporabe. Uporabnikom so te vsebine na voljo le za njihovo uporabo in jih ni dovoljeno uporabljati v komercialne ali kakšne druge pridobitne namene. Uporabnik mora pri uporabi navesti vir in ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih intelektualnih pravicah ali drugih lastninskih pravicah.

© Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Vse pravice so pridržane.