Storitve za zavezance za prijavo in prispevek

Elektronsko vlaganje prijav, odjav in sprememb zavarovanja

Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije od 1. 1. 2016 prijave, odjave in spremembe obveznih socialnih zavarovanj vlagajo v elektronski obliki preko sistema SPOT (e-VEM).

Podrobnejše informacije o elektronskem vlaganju prijav, odjav in sprememb zavarovanja

Pridobitev elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela

ZZZS v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev omogoča izdajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije morajo elektronska potrdila pridobivati preko sistema SPOT.

Podrobnejše informacije o pridobivanju elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač

Preko sistema SPOT lahko zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenijeenostavno vlagajo elektronske zahtevke za refundacijo nadomestil plač.

Podrobnejše informacije o elektronskem vlaganju refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač