Storitve za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov

Sistem on-line

Informacijski sistem neposrednega (on-line) dostopa do podatkov zdravstvenega zavarovanja (sistem on-line) zagotavlja neposreden, varen in zanesljiv dostop izvajalcev zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov do podatkov, ki jih vodijo ZZZS in zavarovalnice za prostovoljna zdravstvena zavarovanja.

Podrobnejše informacije o sistemu on-line

Centralna baza zdravil

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke in ZZZS urejata Centralno bazo zdravil, ki je osrednja zbirka podatkov o zdravilih za uporabo v humani medicini in o živilih za posebne zdravstvene namene. 

Javni spletni dostop do podatkov Centralne baze zdravil

Podrobnejše informacije o elektronskem dostopu do Centralne baze zdravil za izvajalce zdravstvenih storitev

Portal za izvajalce zdravstvenih storitev in dobaviteljev medicinskih pripomočkov

Za pogodbene izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov ZZZS zagotavlja spletni portal. Na javno dostopnem delu objavlja različne informacije in navodila. Na varovanem delu so pogodbenemu partnerju na voljo elektronske storitve za varno izmenjavo podatkov in dokumentov z ZZZS (npr. ceniki, podatki za obdobne obračune, dokumenti nadzornih postopkov, podatki ordinacijskih časov).

Podrobnejše informacije o portalu za izvajalce

Prijava napake pri delovanju sistema on-line ali portala

Če ste uporabnik sistema on-line ali portala za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov in ste ugotovili napako pri delovanju teh rešitev, vas prosimo da nas o tem obvestite.

Delovanje rešitev sami neprekinjeno pozorno spremljamo, vendar se v izjemnih primerih lahko zgodi, da napako uporabniki odkrijete prej. Z vašim obvestilom bomo lahko hitreje pričeli z reševanjem.

V delovnih dneh se med 8:00 in 15:00 lahko obrnete na spodaj navedene kontaktne osebe na najbližji območni enoti Zavoda. Prijavo nam lahko kadarkoli posredujete preko spletnega obrazca.

Spletna prijava napake v delovanju on-line sistema ali portala za izvajalce

Kontaktne osebe na območnih enotah ZZZS

ZZZS, OE Celje 03 / 42 02 263
Gregorčičeva 5 a, 3000 Celje
Boris Žoher

ZZZS, OE Koper 05 / 66 87 262
Martinčev trg 2, 6000 Koper, Capodistria
Davorin Cesar

ZZZS, OE Kranj 04 / 23 70 202
Zlato polje 2, 4000 Kranj
Matjaž Kozamernik

ZZZS, OE Krško 07 / 39 33 520
Bohoričeva 9, 8270 Krško
Zdravko Smrke

ZZZS, OE Ljubljana 01 / 30 77 587 ali 01 / 30 77 517
Miklošičeva 24 , 1507 Ljubljana
Stanislav Košir ali
Samo Slak

ZZZS, OE Maribor 02 / 29 09 400
Sodna ulica 15, 2000 Maribor
Darko Požar

ZZZS, OE Murska Sobota 02 / 53 61 548
Slovenska ulica 48,
9000 Murska Sobota
Štefan Žerdin

ZZZS, OE Nova Gorica 05 / 33 81 268
Gradnikove brigade 1,
5000 Nova Gorica
Andreja Horvat

ZZZS, OE Novo mesto 07 / 39 33 520
Prešernov trg 7,
8000 Novo mesto
Zdravko Smrke

ZZZS, OE Ravne na Koroškem 02 / 82 10 280
Ob Suhi 11b
2390 Ravne na Koroškem
Anton Pogorevčnik

Kontaktne osebe so vam na voljo tudi po elektronski pošti. Naslovnika sporočila navedite v formatu ime.priimek@zzzs.si.

Spletna storitev za izmenjavo podatkovnih pošiljk

Pogodbeni izvajalci zdravstvenih storitev z uporabo spletne storitve popolnoma avtomatično prevzemate podatke, ki jih potrebujete za evidentiranje in obračun zdravstvenih storitev in izdanih materialov v breme zdravstvenega zavarovanja.

Podrobnejše informacije o spletni storitvi

Kakovost predpisovanja zdravil

Zdravnikom družinske/splošne medicine in pediatrije ZZZS omogoča spletni dostop do:

  • podatkov o predpisovanju zdravil posameznega zdravnika,
  • kazalnikov kakovosti predpisovanja za zdravnike družinske/splošne medicine in
  • kazalnikov kakovosti predpisovanja za področje pediatrije.

Navodila za spletni dostop do podatkov o predpisovanju zdravil in kazanikov ter dostop do storitve