Arhiv sporočil za javnost

Priveta slika zapisa za novico

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v obdobju januar – junij 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 107,7 milijona…

Priveta slika zapisa za novico

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) je v obdobju januar – maj 2020 izkazal primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 129 milijonov evrov.…