Arhiv sporočil za javnost

Na fotografiji (od leve proti desni): Irena Ilešič Čujovič, Drago Delalut, mag. Urška Klakočar Zupančič in doc. dr. Tatjana Mlakar.

1. marca pred 30 leti je bil na podlagi zakona ustanovljen Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Po zamenjavi družbeno političnega reda smo…