ZZZS Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Slo Eng
  www.zzzs.si  
Elektronska Gradiva
Elektronsko založništvo ZZZS
ZZZS omogoča vsem svojim strankam (zavarovanim osebam, izvajalcem zdravstvenih storitev, zavezancem za prispevek…) dostop do gradiv ZZZS tudi v elektronski obliki. Gre za gradiva, kot so pravni akti, zbirke podatkov, Občasnik Akti & Navodila, bilten Recept, okrožnice in navodila, zloženke, knjižice, priročniki in druga gradiva. Še zlasti pa je pomembno, da so izbrana gradiva objavljena tudi v obliki čistopisov na primer “Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov” s prilogami, lista zdravil, seznam medicinskih pripomočkov… Elektronska gradiva so praviloma objavljena v TEXT formatu ali v PDF formatu. Razvrščena in urejena so v seznamu elektronskih gradiv ZZZS. Izvajalcem zdravstvenih storitev in drugim strankam priporočamo, da se naročijo na brezplačno avtomatsko elektronsko obveščanje o vseh novostih v elektronskem založništvu ZZZS.

Predstavitev izbranih elektronskih gradiv ZZZS

»Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja« je temeljna predstavitvena publikacija za zavarovane osebe, ki na enem mestu združuje vse ključne informacije o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.


»Navodilo o beleženju in obračunavanju zdravstvenih storitev in izdanih materialov« je namenjeno vsem izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov.

»Bilten "Recept"« je namenjen zdravnikom pa tudi farmacevtom za njihovo celovito in ažurno obveščenost o politiki cen zdravil in živil, razvrščanju na listo zdravil in živil ter drugih vidikih zdravljenja z zdravil. Izhaja najmanj dvakrat letno ob uveljavitvi novih najvišjih priznanih vrednosti zdravil.

»Zloženke« so namenjene kratkemu in jedrnatemu informiranju posameznih skupin zavarovanih oseb ali opisu posameznih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

»Modri Občasnik« (Občasnik Akti & Navodila) je periodično glasilo ZZZS, ki vsebuje akte ZZZS, akte, ki so sprejeti v sklopu partnerskih pogajanj partnerjev v zdravstvu, informacije in strokovna poročila s področja zdravstvenega zavarovanja. Izhaja občasno oz. večkrat letno in je namenjen zlasti izvajalcem zdravstvenih storitev in dobaviteljem medicinskih pripomočkov.
Domov Centralna baza zdravil Dobavitelji medicinskih pripomočkov Čakalne dobe in ordinacijski časi Mednarodno zdravstveno zavarovanje in naročanje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja
Elektronska gradiva ZZZS Javna naročila ZZZS Zaposlitve Povezave na sorodne strani Informacije o delovanju ON-LINE ZZ Prijava suma goljufij Za svoje zdravje
 
©2008 ZZZS Vse pravice pridržane