Overitelj digitalnih potrdil ZZZS

Overitelj digitalnih potrdil ZZZS izdaja standardna (nekvalificirana oziroma normalizirana) digitalna potrdila za kartice zdravstvenega zavarovanja in profesionalne kartice.

Podrobnejše informacije o overitelju digitalnih potrdil ZZZS