Storitve za zavezance za prijavo in prispevek

Elektronsko vlaganje prijav, odjav in sprememb zavarovanja

Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije od 1. 1. 2016 prijave, odjave in spremembe obveznih socialnih zavarovanj vlagajo v elektronski obliki preko sistema SPOT (e-VEM).

Podrobnejše informacije o elektronskem vlaganju prijav, odjav in sprememb zavarovanja

Pridobitev elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela

ZZZS v sodelovanju z izvajalci zdravstvenih storitev omogoča izdajanje elektronskega potrdila o upravičeni zadržanosti od dela. Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije morajo elektronska potrdila pridobivati preko sistema SPOT.

Podrobnejše informacije o pridobivanju elektronskih potrdil o upravičeni zadržanosti od dela

Elektronsko vlaganje refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač

Preko sistema SPOT lahko zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenijeenostavno vlagajo elektronske zahtevke za refundacijo nadomestil plač.

Podrobnejše informacije o elektronskem vlaganju refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač

Pridobitev elektronskega potrdila o številu zaposlenih

Zavezanci, vpisani v Poslovni register Slovenije, lahko za prijavo na različne razpise preko portala SPOT pridobijo ZZZS-jevo elektronsko potrdilo o številu zaposlenih.

Podrobnejše informacije o pridobitvi elektronskega potrdila o številu zaposlenih

Pridobitev poimenskega seznama zaposlenih

Zavezanci, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije, lahko na portalu SPOT na varen način pridobijo poimenski seznam zaposlenih, ki odraža stanje podatkov v zbirki zavarovanih oseb, ki jo vodi ZZZS. Seznam je zavezancu (delodajalcu) v pomoč pri preverjanju ali je ZZZS-ju poslal vse prijave, odjave in spremembe v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za svoje delavce, kakor tudi za namen ureditve svoje kadrovske evidence.

Podrobnejše informacije o pridobitvi poimenskega seznama zaposlenih