Izjava o dostopnosti

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) se zavezuje omogočati dostopnost spletišč v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na:

Stopnja skladnosti

Zgoraj navedene spletne strani so večinoma skladne z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Pri izdelavi spletnih strani smo sledili mednarodnim smernicam za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.0. (Web Content Accesisibility Guidelines).

Spletne strani med drugim izpolnjujejo naslednja priporočila:

 • vsebine spletnih strani so pregledne, strukturirane in s smiselnim zaporedjem poglavij in besedil,
 • omogočenih je več načinov dostopa do vsebin (preko menija, iskalnika in kazala spletnih strani),
 • prikazan je položaj, na katerem se uporabnik trenutno nahaja,
 • na voljo so tekstovne alternative za vsebine, ki niso v tekstovni obliki (npr. slike), poleg datotek v oblikah PDF in TIFF, so objavljene tudi datoteke v obliki Microsoft Word ali Excel,
 • iz besedil na povezavah je razvidno, kaj je vsebina, ki je dostopna preko teh povezav,
 • spletne strani imajo jasna navodila za vnos podatkov,
 • na spletnih straneh je označen jezik, v katerem so navedena besedila,
 • kontrast med podlago in pisavo je vsaj 4,5 : 1,
 • elementi na spletni strani so dostopni s tipkovnico, na spletnih straneh ni pasti za tipkovnico, razvidno je, kje se nahaja kazalec,
 • na spletnih straneh ni utripajočih vsebin.


Vsebine o izvajanju upravnih storitev in nekaterih drugih storitev so zagotovljene v slovenskem znakovnem jeziku ter v lahkem branju. Pri pisanju besedil pazimo na razumljiva in enostavna besedila. Izjema so besedila pravnih predpisov.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko zavarovane osebe dobijo:

 1. osebno na območnih enotah ali izpostavah ZZZS;
 2. preko elektronskih naslovov:
 3. po telefonu:

Datum objave spletnega mesta

Vstopna spletna stran www.zzzs.si je bila v obstoječi grafični podobi objavljena leta 2021. Spletne strani za zavezance za prijavo in prispevek na naslovu https://zavezanec.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2023.

Spletne strani za izvajalce zdravstvenih storitev in dobavitelje medicinskih pripomočkov na naslovu https://partner.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2023.

Spletne strani za zavarovane osebe na naslovu https://zavarovanec.zzzs.si/ je bil v obstoječi grafični podobi objavljen leta 2024.

Povratne in kontaktne informacije

Sporočila o morebitnih ugotovljenih neskladnostih prilagoditve spletnih strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za osebe z različnimi oblikami oviranosti nam lahko pošljete na naslova:


Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema sporočila.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: 

Inšpekcija za informacijsko družbo

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor

Tržaška c. 21
1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 1. 9. 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 20. 2. 2024.