Apel za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema

Upravni odbor ZZZS je na svoji redni seji sprejel apel za ohranitev in krepitev javnega zdravstvenega sistema, ki ga predsednica Upravnega odbora ZZZS in generalnega direktorica ZZZS posredujeta poslanskim skupinam v Državnem zboru RS, Državnemu svetu RS, Vladi RS in Ministrstvu za zdravje. 

V apelu ZZZS izpostavlja, da si ZZZS intenzivno prizadeva za ohranitev javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji, zato je služba ZZZS (ponovno) vsem odgovornim v politiki že junija 2022 predstavila potrebne ukrepe za ureditev zahtevnega stanja v zdravstvu. Enako sta Upravni odbor in Skupščina ZZZS s pozivi Ministrstvu za zdravje in Vladi Republike Slovenije predlagala potrebno takojšnje ukrepanje. Organizirani so bili sestanki z matičnim Odborom za zdravstvo pri Državnem zboru Republike Slovenije, obiskali smo vse poslanske skupine ter ključne odgovorne, ki bi lahko prispevali k preprečevanju nadaljnjega slabšanja razmer v javnem zdravstvenem sistemu. ZZZS konstruktivno sodeluje s Strateškim svetom za zdravstvo, pod okriljem predsednika Vlade Republike Slovenije, z Odborom za zdravstvo pri Državnem zboru, z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije ter vsemi izvajalci zdravstvenih storitev. V zadnjih tednih smo obiskali vsa vodstva javnih zdravstvenih zavodov, ki skupaj z ZZZS predstavljajo hrbtenico javnega zdravstvenega sistema, in skupna ugotovitev je bila, da so povsem enotna stališča o dogajanjih na področju zdravstva in o nujno potrebnih aktivnostih za krepitev javnega zdravstvenega sistema v Sloveniji.

Vsebina apela