čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020

ZZZS je objavil čistopis besedila Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2020, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 14. 7. 2020 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 27.8.2020 in sklepov Vlade RS z dne 22. 10. 2020.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 ter pripadajočim aneksom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2020.