čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021

ZZZS je objavil čistopis besedila Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2021, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 18. 8. 2021 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 23. 9. 2021 in sklepov Vlade RS z dne 9. 12. 2021.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2021 ter pripadajočim aneksom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2021.