čistopis Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022

ZZZS je objavil čistopis besedila Aneksa št. 1 k Splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2022, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 10. 3. 2022 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 21. 4. 2022 in sklepov Vlade RS z dne 12. 5. 2022.

S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 ter pripadajočim aneksom partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2022.