Čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020

ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2020, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 11. 11. 2019 ter na podlagi sklepov arbitraže z dne 17.12.2019 in sklepov Vlade RS z dne 25. 5. 2020.

Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2020 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2019.