čistopis Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022

ZZZS je objavil čistopis besedila Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2022, ki so ga določili partnerji v zdravstvu dne 16. 12. 2021. S Splošnim dogovorom za pogodbeno leto 2022 partnerji določijo program zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v Republiki Sloveniji za pogodbeno leto 2022.