E-storitve na portalu SPOT

Delodajalci zaradi različnih okoliščin, v katerih se znajdejo njihovi zaposleni (poškodbe pri delu, bolniške odsotnosti), ali zaradi potreb svojega delovanja (prijave na razpise, urejanje kadrovskih evidenc) dnevno stopajo v kontakt z ZZZS. 

Da se ti procesi pohitrijo in poenostavijo, nekateri deli avtomatizirajo, v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo in drugimi deležniki omogočamo, da se različne e-storitve izvajajo preko portala SPOT.  

Tako od 1. septembra 2022 oddajo prijavo nezgode in poškodbe pri delu le še elektronsko prek portala SPOT. Vlaganje elektronskih zahtevkov za refundacijo prek sistema SPOT je prostovoljno in omogočeno že od leta 2017, s 1. 1. 2023 pa bo obvezno za vse delodajalce, ki so vpisani v Poslovni register Slovenije.
Delodajalec, ki je vpisan v Poslovni register Slovenije, lahko za prijavo na različne razpise preko portala SPOT pridobi elektronsko potrdilo o številu zaposlenih. Prav tako lahko v roku ene ure pridobi poimenski seznam zaposlenih, ki je delodajalcu v pomoč pri preverjanju, ali je ZZZS-ju poslal vse prijave, odjave in spremembe v zvezi z obveznim zdravstvenim zavarovanjem za svoje delavce, ter mu pomaga pri urejanju in usklajevanju kadrovske evidence.

Zloženka E-storitve na portalu SPOT