Izbira osebnega zdravnika

Osebnega zdravnika si zavarovana oseba praviloma izbere ob prvem obisku pri zdravniku. Izbiro opravi tako, da pri zdravniku izpolni ustrezno listino. Seznam zdravnikov, ki si jih lahko zavarovana oseba izbere, in njihov delovni čas mora biti v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem zdravniku vidno objavljen v zdravstveni ordinaciji oziroma čakalnici.

Seznam družinskih zdravnikov

Kot pomoč zavarovanim osebam pri izbiri zdravnika ZZZS na svoji spletni strani objavlja poimenske sezname družinskih zdravnikov. Sezname posodablja dnevno (vsak dan od ponedeljka do sobote), in sicer izključno na podlagi podatkov, ki jih sporočijo zdravstveni domovi in drugi izvajalci. Ti so za pravilnost podatkov tudi odgovorni. Podatkov o daljši bolniški odsotnosti zdravnikov, morebitnem porodniškem dopustu itd. seznam ne vsebuje, vendar pa je dolžan izvajalec za take primere zagotoviti nadomestnega zdravnika. Ambulanta, v kateri deluje začasno odsoten zdravnik, ki še ne dosega obremenjenosti glavarinskih količnikov, je prav tako dolžna sprejemati nove izbire zavarovanih oseb.

Sistem posodabljanja podatkov seznamov je izjemno obsežen, saj je v povprečju na en (1) delovni dan opravljenih okoli 740 novih izbir družinskega zdravnika oziroma na letni ravni okoli 160.000. Tako se lahko včasih zgodi, da je zdravnik, ki je danes še prost (ne sme odklanjati pacientov), že čez nekaj minut ali ur ali jutri že zaseden, ker so se v tem dnevu zanj že opredelile nove zavarovane osebe (lahko odklanja, ker je že presegel mejo 1.895 količnikov).

V posebnem seznamu so navedeni tudi podatki o številu zavarovanih oseb, ki so se opredelile na ambulanto za neopredeljene zavarovane osebe (osebe brez družinskega zdravnika) ali v ambulanti za boljšo dostopnost do družinskega in otroškega oz. šolskega zdravnika. 

Ambulante za neopredeljene

V letu 2023 so se na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni COVID-19 na področju zdravstva začele vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Gre za začasen ukrep, ki bo veljal do konca 2024 (z možnostjo podaljšanja za skupno eno leto). Te ambulante organizirajo javni zdravstveni zavodi, na območju katerih zaradi pomanjkanja zdravnikov splošne oziroma družinske medicine izbira splošnega osebnega zdravnika v skladu z veljavnimi predpisi ni mogoča. Izbira se izvede na ambulanto in ne na zdravnika.

Informacije

Najbolj ažurne informacije so zavarovanim osebam na voljo v ambulantah. Podatke lahko preverjajo tudi v objavljenih tabelah na spletni strani ZZZS oziroma se za informacije o prostih osebnih zdravnikih še naprej obračajo neposredno na območne enote ZZZS na kontaktnih številkah, ki jih ZZZS objavlja na svoji spletni strani.