Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu za obdobje od leta 2024 do leta 2026

ZZZS na podlagi drugega odstavka 32. člena Zakona o interventnih ukrepih na področju zdravstva, dela in sociale ter z zdravstvom povezanih vsebin (Uradni list RS, št. 136/23 in 35/24 – ZZdrS-J) na spletni strani objavlja Javni razpis za sofinanciranje preventivnih projektnih programov ohranjanja poklicnega zdravja in promocije zdravja na delovnem mestu za obdobje od leta 2024 do leta 2026: 

1. besedilo javnega razpisa:

a) besedilo z dne 15. 5. 2024 (   ali   )

b) sprememba z dne 22. 5. 2024 (   ali   

c) čistopis s spremembami z dne 22. 5. 2024 (   ali   

2. priloga - navodila za pripravo projekta promocije zdravja na delovnem mestu

3. obrazci razpisa: 

V ponedeljek, 20. 5. 2024, z začetkom ob 9. uri, bo na sedežu ZZZS na naslovu Miklošičeva cesta 24 v Ljubljani, v Jakopičevi dvorani, organizirana delavnica z namenom seznanitve predstavnikov potencialnih konzorcijskih partnerjev z razpisom (potek razpisa, pogoji, merila za izbiro). Prisotnost udeležencev delavnice je treba sporočiti do petka, 17. 5. 2024, do 10. ure, na elektronski naslov ZZZS: razpis.promocija-zdravja@zzzs.si

Najava konzorcija o sodelovanju na razpisu z vsebino iz Obrazca 1 se pošlje ZZZS najpozneje 19. 6. 2024, do 12. ure, na elektronski naslov: razpis.promocija-zdravja@zzzs.si

Delodajalec lahko prijavi samo en projekt, za katerega lahko vlogo vloži pri enem ali več konzorcijih. Rok za vložitev vloge delodajalca pri konzorciju je 10. 7. 2024.

Prijava konzorcija se vloži na naslov ZZZS: Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana. Rok za vložitev prijave konzorcija je 24. 7. 2024.