Pričetek delovanja ambulant za neopredeljene zavarovane osebe 

V prihodnjih dneh bodo pri javnih zdravstvenih zavodih, kjer zaradi pomanjkanja zdravnikov izbira splošnega osebnega zdravnika ni mogoča, začeli vzpostavljati ambulante za neopredeljene zavarovane osebe. Gre za začasen ukrep, ki naj bi veljal do 31. decembra 2024 z možnostjo podaljšanja.

Več informacij na spletni strani Ministrstva za zdravje