Sum goljufije z lažnim telefonskim predstavljanjem za delavce ZZZS

Zavarovane osebe nas obveščajo, da je prejemajo telefonske klice, kjer se je klicatelji predstavljajo kot delavci ZZZS in se želijo oglasiti na domu za ureditev kartice zdravstvenega zavarovanja, napotnic za specialista, čakalnih dob...

Pojasnjujemo, da ZZZS teh aktivnosti ne izvaja, zato zavarovanim osebam svetujemo, da naj ne nasedajo takšnim klicem, predvsem pa, da neznanim osebam ne sporočajo svojih osebnih podatkov, vključno s podatkom o ZZZS številki iz kartice zdravstvenega zavarovanja, saj obstaja sum goljufije. 

Poskuse tovrstnih goljufij lahko zavarovane osebe prijavijo policiji s ciljem izsleditve storilca in preprečevanja goljufij, lahko pa jih sporočijo tudi območnim enotam ZZZS ali jih prijavijo preko spletnega obrazca ZZZS.