Mednarodna 36. konferenca PCSI na Bledu z geslom: "Kodiranje, delitev stroškov, analiza, financiranje: izkoristimo vrednost SPP sistema”

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) v sodelovanju z organizacijama Patient Classification Systems International (PCSI) in Nordic casemix centre (NCC) organizira 36. mednarodno konferenco PCSI. Konferenca poteka na Bledu v Rikli Balance Hotelu od 28. do 31. maja 2024. Mednarodni udeleženci in strokovnjaki s področja zdravstva se bodo posvetovali kot uporabniki, raziskovalci in razvijalci sistemov za klasifikacijo bolnikov po vsem svetu (t.i. »casemix« sistemi). »Casemix« se v svetu večinoma uporablja za plačevanje akutne bolnišnične obravnave pacientov, kar velja tudi za Slovenijo, kjer uporabljamo izraz sistem SPP (skupine primerljivih primerov). Konferenca poteka pod geslom: »Code, cost, analyse and fund – Harness the value of case-mix data« (Kodiranje, delitev stroškov, analiza, financiranje: izkoristimo vrednost SPP sistema). To geslo vključuje vse najpomembnejše aktivnosti nacionalnega projekta SPP, ki ga v Sloveniji izvaja ZZZS v sodelovanju z deležniki zdravstvu. Letošnje leto je za Slovenijo ključno za pripravo na naslednji razvojni korak, to je uvedba novih cen SPP, ki bodo prvič izračunane izključno na podlagi podatkov slovenskih bolnišnic o stroških po pacientih. Na konferenci je prijavljenih rekordno število prispevkov, med njimi tudi 7 slovenskih prispevkov in 1 slovenski plakat.

36. konferenca PCSI ponuja priložnost, da se strokovnjaki ponovno poglobijo v zapletenost casemix-a in v ključne komponente, ki podpirajo casemix. Glavne teme konference bodo:

 • uporaba orodij in pristopov casemix za spodbujanje odločanja na podlagi dokazov,
 • analitične tehnike in orodja za pridobivanje informacij iz podatkov casemix,
 • distribucija stroškov in uporaba podatkov o stroških za oblikovanje cen, upravljanje zdravstvenih storitev, razvoj klasifikacij in zdravstvenega varstva na podlagi vrednosti;
 • novosti v klasifikacijah casemix,
 • modeli financiranja zdravstvenih storitev,
 • uporaba casemixa za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe,
 • razvoj kodiranja casemix in klinične dokumentacije,
 • študije primerov, ki prikazujejo uporabo casemix-a v različnih kontekstih/okoljih in njihov vpliv.

PCSI je organizacija, ki je bila ustanovljena 1987 v Lizboni, kot odgovor na vse večji pomen »casemix« plačilnih modelov po Evropi. Organizacija je ustvarila mrežo raziskovalcev in uporabnikov »casemix« modelov iz zdravstvenih sistemov, vladnih agencij in akademskega sveta. Teme, s katerimi se ukvarjajo, med drugim vključujejo klasifikacijske sisteme, klinično kodiranje, financiranje in povračilo stroškov na podlagi dejavnosti, klinične stroške, kakovost podatkov, merjenje kakovosti in varnosti ter primerjalne analize.

Letna konferenca je najpomembnejši dogodek PCSI, na katerem se zberejo raziskovalci »casemix« modelov, analitiki, uporabniki in drugi, da razpravljajo o najnovejših spoznanjih in trendih na področju teh modelov. Letna konferenca ponuja udeležencem priložnost, da delijo svoje izkušnje in se naučijo najnovejših konceptov »casemix-a« prek predstavitev prispevkov in predavanj, hkrati pa omogoča neformalno srečanje ter izmenjavo mnenj posameznikov z vsega sveta. Konferenca traja tri dni in pol, pri čemer prvi dan potekajo delavnice, ki jih pripravljajo člani PCSI. Od drugega dne je konferenca sestavljena iz kombinacije plenarnih zasedanj z osrednjimi govorniki in vzporednimi sejami. V večernem času so organizirani družabni dogodki kot dodatne priložnosti za mreženje.

Glede na tesno sodelovanje ZZZS in PCSI ter aktivno udeležbo ZZZS na preteklih konferencah in dogodkih je predsednica PCSI, Deniza Mazevska, prepoznala intenzivna prizadevanja za vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP v Sloveniji in nam ponudila priložnost, da 36. konferenco gosti Slovenija ter da sodobne sisteme plačevanja v zdravstvu ter njegove ključne svetovne nosilce še bolj približa svojim deležnikom. Za pravilno delovanje sistema SPP, na katerem temelji financiranje slovenskih bolnišnic, je pomembno redno obdobno prilagajanje uteži (tj. mer oz. meril zahtevnosti in vrednosti zdravljenja) spremembam v procesih zdravljenja in porabljenih virih, ob tem pa tudi kontinuirano vzdrževanje ter posodabljanje sistema SPP. Sistem SPP je v Sloveniji v uporabi že od leta 2004, infrastruktura in postopki za vzdrževanje sistema SPP pa še niso bili celovito vzpostavljeni. Zato je ZZZS v letu 2020 začel izvajati strateško pomemben projekt »Vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP«. Namen tega projekta je v sodelovanju z drugimi deležniki v zdravstvu opredeliti in vzpostaviti infrastrukturo in postopke, ki bodo omogočili celovito dolgoročno upravljanje sistema SPP, vključno z njegovim razvojem in nadgradnjami. Lansko leto smo v sodelovanju z NIJZ naredili pomemben razvojni korak z uvedbo sodobnih klasifikacij bolezni in postopkov. Letošnje leto je ključno za pripravo na naslednji korak, to je uvedba novih cen SPP, ki bodo prvič izračunane izključno na podlagi podatkov slovenskih bolnišnic. Bolnišnice so nam celo leto 2023 pošiljale podatke o svojih stroških, ki so jih beležile po posameznem pacientu, in te bomo uporabili za izračun novih »slovenskih« uteži SPP, ki bodo odražale dejansko razmerje med stroški dela in materiala v stroških zdravstvene storitve, ter tako omogočile bolj pravično ter ekonomsko spodbudno plačevanje bolnišnic za opravljene storitve.

Na konferenci je prijavljenih rekordno število prispevkov, med njimi tudi 7 slovenskih. Po pozdravnem nagovoru generalne direktorice ZZZS dr. doc. Tatjane Mlakar, državnega sekretarja na Ministrstvu za zdravje Marjana Pintarja ter predsednice PCSI in predsednice NCC v sredo, 29. 5. 2024 od 9:00 dalje bo sledila prva glavna govornica te konference, izr. prof. dr. Petra Došenović Bonča, profesorica na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, strokovnjakinja za ekonomiko zdravstva in članica Zdravstvenega sveta.

Doc dr. Tatjana Mlakar, generalna direktorica ZZZS je ob začetku konference izpostavila:

»Pomemben mehanizem za optimalno strateško nakupovanje zdravstvenih storitev so modeli plačevanja zdravstvenih storitev, ki jih v Sloveniji ZZZS v sodelovanju z deležniki v zdravstvu pospešeno razvija in sproti prilagaja novostim, predvsem novim metodam zdravljenja in novim tehnologijam. To velja tudi za sistem SPP, ki smo ga v Sloveniji uvedli leta 2004. Veseli nas, da je PCSI prepoznala intenzivna prizadevanja ZZZS za vzpostavitev celovitega upravljanja sistema SPP v Sloveniji in nam ponudila priložnost, da 36. konferenco gosti Slovenija in da na konferenci tudi predstavimo slovenski sistem SPP. Slovenija se bo zato na konferenci predstavila s 7 zanimivimi prispevki, poleg naših strokovnjakov iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije tudi predstavniki slovenskih bolnišnic in razvijalci njihove informacijske podpore.«

Deniza Mazevska, predsednica PCSI (Patient Classification System International) je ob pričetku konference v izjavi poudarila: 

»PCSI je vodilna globalna organizacija za sisteme, ki bolnike kategorizira na podlagi njihovih kliničnih značilnosti in stroškov. Ti sistemi zagotavljajo na vrednosti temelječe zdravstveno varstvo in spodbude za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti oskrbe pacientov. Odkar je bila ustanovljena leta 1987, je poslanstvo PCSI povezovanje oblikovalcev politik, upravljavcev zdravstvenih sistemov, raziskovalcev in razvijalcev sistemov za klasifikacijo pacientov po vsem svetu. To je namen naših konferenc, vključno s to na Bledu. Pričakujem, da nas bo konferenca navdihnila z novimi idejami in metodami, ki bodo spodbudile inovacije na tem področju in na koncu izboljšale oskrbo pacientov in izide zdravljenja. Veseli me sodelovanje z ZZZS in Nordic Casemix Center-om pri izvedbi konference. Obe ustanovi delita zavezanost PCSI k uporabi sistemov klasifikacije pacientov za izboljšanje zdravstvene oskrbe.«

Eva Wensaas, predsednica Nordic Casemix Centre je ob začetku konference v izjavi poudarila: 

»Namen konference je združiti navdušence in strokovnjake z vsega sveta. V Nordic Casemix Center smo počaščeni, da lahko konferenco soorganiziramo z ZZZS in PCSI ter da konferenca zagotavlja tudi vpogled v znanje in izkušnje nordijskih držav. Pomembno je razumeti, da imajo sistemi casemix ključno vlogo v širšem zdravstvenem sistemu in v kontekstu financiranja zdravstvenega varstva s spodbujanjem učinkovitosti, odgovornosti, izboljšanja kakovosti in na vrednosti temelječe oskrbe v zdravstvenem sistemu. Konferenca PCSI ponuja forum za strokovnjake, raziskovalce, zdravstvene delavce, oblikovalce politike itd. Pričakujem, da bo konferenca PCSI poleg svojega znanstvenega pomena ponudila tudi izjemne priložnosti za mreženje, navezovanje stikov, spodbujala izmenjavo idej in nadaljnje sodelovanje med udeleženci.«

Na konferenci se bodo slovenski strokovnjaki predstavili z naslednjimi 7 prispevki (uradni jezik konference je angleščina):

 • Petra Došenović Bonča, Dalibor Gavrić, Karmen Janša in Jože Sambt (Ekonomska fakulteta v Ljubljani, ZZZS): Estimating direct diabetes-related healthcare expenditures in Slovenia to improve diabetes care and inform future resource allocation decisions, sreda, 29. 5. 2024 od 14.00 do 15.30;
 • Dalibor Gavrić in Karmen Janša (ZZZS): Secondary use of administrative data to compare healthcare provider quality, sreda, 29. 5. 2024 od 14:00 do 15:30;
 • Borut Jug, Dalibor Gavrić, Irena Ograjenšek in Petra Došenović Bonča (UKC Ljubljana, ZZZS, Ekonomska fakulteta v Ljubljani): Assessing the effectiveness of cardiac rehabilitation in patients after myocardial infarction using national-level case-mix data, četrtek, 30. 5. 2024 od 11:30 do 12:30;
 • Peter Benedik, Marjana Pikec and Mojca Cvirn (SRC Infonet): Leveraging Business Intelligence Tools for Precision Cost Analysis and Integrated Data Insights for Better Treatments in Slovenian Public Hospitals, četrtek, 30. 5. 2024 od 13:30 do 15:10
 • Jana Wahl (UKC Ljubljana): Sleeping Beauty Awakens: Rewarding Coders in the New DRG Era – Ever Since the Phoenicians, Gratitude Has Currency, četrtek, 30. 5. 2024 od 15:30 do 16:30
 • Tina Medved in Marjana Gaber (ZZZS): Audits over the billing of medical healthcare services in the field of hospital care, petek, 31. 5. 2024 od 09:30 do 11:00
 • Jana Wahl (UKC Ljubljana): The Fair Play Advantage: Navigating the DRG System with Ethical Coding for Optimal Performance – strategies to Identifying and Mitigating Gaming and Undercoding, petek, 31. 5. 2024 od 09:30 do 11:00

Poleg tega bo Martina Zorko Kodelja (ZZZS) predstavila plakat: Challenges in updating the Slovenian DRG system, sreda, 29. 5. 2024, ob 17:00. Slovenski strokovnjaki bodo sodelovali tudi pri dveh delavnicah v torek, 28. 5. 2024 z naslovom »Key Success Factors for Casemix«:

 • Implementation - How respecting national factors, engaging professional cultures and inspired leadership make casemix a key factor in creating a better health system;
 • Promoting high quality cost data: strategies and lessons learned.

Na spletni strani konference lahko preverite aktualne objave, slavnostne govornike in podrobnejši program.