Mednarodna konferenca PCSI 2024 vabi na Bled

ZZZS bo v letu 2024 v sodelovanju z organizacijama Patient Classification Systems International in Nordic casemix centre organiziral konferenco PCSI 2024. Na Bledu bodo od 28. do 31. maja 2024 mednarodni udeleženci in strokovnjaki s področja zdravstva sodelovali in sooblikovali konferenco, ki bo tokrat potekala pod sloganom: "Code, cost, analyse and fund: Let’s harness the value of casemix.”

Glavne teme konference:

  • Uporaba orodij in pristopov casemix za spodbujanje odločanja na podlagi dokazov
  • Analitične tehnike in orodja za pridobivanje informacij iz podatkov casemix
  • Metode obračunavanja stroškov in uporaba podatkov o stroških za oblikovanje cen, upravljanje zdravstvenih storitev, razvoj klasifikacij in zdravstvenega varstva na podlagi vrednosti
  • Novosti v klasifikacijah casemix
  • Modeli financiranja zdravstvenih storitev
  • Uporaba casemixa za izboljšanje kakovosti zdravstvene oskrbe
  • Razvoj kodiranja casemix in klinične dokumentacije
  • Študije primerov, ki prikazujejo uporabo casemix v različnih kontekstih/okoljih in njihov vpliv

Prijave:
Prijavite se se lahko na spletni strani konference, kjer najdete tudi ostale informacije.