Na sprejemu pri predsednici državnega zbora

Generalno direktorico Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije doc. dr. Tatjano Mlakar je 8. maja 2023 sprejela Predsednica Državnega zbora Republike Slovenije mag. Urška Klakočar Zupančič.

"ZZZS kot eden ključnih deležnikov na področju zdravstva lahko ponudi podporo zakonodajni veji oblasti pri sprejemanju politik, ki vplivajo na najširši krog državljanov, kot sta na primer aktualna predlog zakona o Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in novela Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju," je na srečanju poudarila generalna direktorica ZZZS. Predsednico Državnega zbora je na pogovoru seznanila s stališči zavoda z aktualnimi izzivi slovenskega zdravstva. Ti so po mnenju ZZZS rešljivi s pomočjo dobre zakonodaje, temelječe na širokem strokovnem konsenzu.

Predsednica Državnega zbora mag. Urška Klakočar Zupančič je izrazila prepričanje, da mora politika storiti vse v smeri ohranitve javnega zdravstvenega sistema, saj je stanje zaskrbljujoče.