Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS

29. 4. 2019 - Neposredno izplačilo nadomestila plače delavcu po prenehanju delovnega razmerja v breme ZZZS. Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne zadržanosti od dela po prenehanju delovnega razmerja.