Nezmožnost za delo in ukrepi delodajalca ter delavca

Kako naj ravnajo delodajalci in delavci, če pride do poškodbe pri delu? Kakšne so obveznosti delavcev za zagotovitev pravočasne izdaje eBOL in priprave predloga imenovanemu zdravniku za podaljšanje začasne zadržanosti od dela?

Poškodba pri delu

Če pride do delavčeve nezgode in poškodbe pri delu, morajo delodajalci na sistemu SPOT izpolniti splošni del obrazca elektronske Prijave nezgode in poškodbe pri delu, izbrani osebni zdravniki pa morajo izpolniti zdravstveni del obrazca Prijava nezgode in poškodbe pri delu prek zalednega informacijskega sistema ZZZS (on-line sistem).

Pomembno je, da delodajalci svoje delavce obvestijo o izpolnitvi splošnega dela obrazca, da potem tudi delavci obvestijo svoje izbrane osebne zdravnike, da je obrazec zdravniku že na voljo v sistemu in da lahko izpolnijo zdravstveni del obrazca. Sicer prijava ni popolna.

Izdaja elektronskega bolniškega lista

V primeru začasne nezmožnosti za delo se mora delavec sam pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom za izdajo elektronskega bolniškega lista (eBOL). eBOL se ne izda avtomatično, temveč po izrecnem dogovoru med zdravnikom in pacientom. To pomeni, da mora delavec svojega osebnega zdravnika opozoriti (ob zaključku bolniškega staleža oziroma najkasneje pred iztekom meseca, za katerega je potrebno izdati eBOL), da ga pravočasno izda.

Delavci lahko na portalu zVEM ali v aplikaciji zVEM spremljajo, ali je eBOL izdan in ali je bil izdan s pravilnim razlogom zadržanosti in za pravilno obdobje zadržanosti. eBOL in elektronska potrdila o darovanju krvi oz. ePODK se nahajajo pod rubriko Kartoteka --> Potrdila o zadržanosti.

Izdaja predloga imenovanemu zdravniku

Delavec se mora pravočasno dogovoriti s svojim osebnim zdravnikom glede izdaje Predloga imenovanemu zdravniku v primerih daljše nezmožnosti za delo, ko je za odločanje pristojen imenovani zdravnik Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

V primeru utemeljenih razlogov za podaljšanje začasne zadržanosti od dela naj delavec opozori svojega osebnega zdravnika, da posreduje predlog imenovanemu zdravniku ZZZS vsaj pet dni pred iztekom končnega datuma zadnje odobritve.