Nove strokovne smernice za pediatre - vključenost otrok v vrtec in šolo glede na njihovo zdravstveno stanje

Sekcija za primarno pediatrijo v okviru Združenja za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu je izdala strokovne smernice, s katerimi želi vse deležnike ozaveščati, kdaj je potreben obisk otroka pri pediatru in kdaj ne ter kdaj je otrok lahko vključen v vrtec in šolo in kdaj ne, upoštevaje otrokovo zdravstveno stanje.

Šolskim in otroškim dispanzerjem priporočamo, da strokovne smernice uporabljajo pri svojem delu ter jih izobesijo v prostorih, kjer obravnavajo otroke, da bodo z njimi seznanjeni starši in širša javnost. Enako priporočamo tudi vrtcem in šolam.

Strokovne smernice – otrok z nalezljivo boleznijo (slikovno)

Strokovne smernice - otrok z nalezljivo boleznijo (tabela)