Obveščanje zavarovanih oseb o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo

ZZZS od 13. novembra 2023 dalje na podlagi zakona po uradni dolžnosti z odločbo obvešča vse zavarovane osebe, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. Odločbo bodo vse zavarovane osebe (predvidoma okoli 1,7 milijona zavarovanih oseb) prejele po pošti na naslov svojega prebivališča. Na podlagi novega Zakona o dolgotrajni oskrbi (Uradni list RS, št. 84/23, v nadaljevanju: ZDOsk-1), ki je začel veljati 3. 8. 2023, je namreč ZZZS po uradni dolžnosti preveril, ali osebe, ki so bile po starem zakonu vključene v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, na dan 3. 8. 2023 izpolnjujejo tudi pogoje za priznanje lastnosti zavarovane osebe v obveznem zavarovanju za dolgotrajno oskrbo po novem ZDOsk-1. 

Vključitev v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo je na podlagi ZDOsk-1 eden izmed pogojev za pridobitev in uveljavljanje pravic iz dolgotrajne oskrbe, ki se bodo uvajale postopno do konca leta 2025. Upravičenost do dolgotrajne oskrbe bodo presojali na vstopnih točkah za dolgotrajno oskrbo na centrih za socialno delo, ki se bodo vzpostavile 1. januarja 2025, in ki bodo zagotavljale zavarovanim osebam tudi vse potrebne informacije o tem. Za dodatne informacije glede pravic iz dolgotrajne oskrbe je do vzpostavitve vstopnih točk pristojno Ministrstvo za solidarno prihodnost.

ZDOsk-1 določa tudi obveznost plačila prispevka za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo od 1. julija 2025 dalje, kar pomeni, da plačila prispevka v letu 2023 in letu 2024 ni.

ZZZS zavarovanim osebam NE zagotavlja informacij o pravicah iz dolgotrajne oskrbe. ZZZS zagotavlja le informacije o vključitvi v obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo (pogoji, prijava ... ), in sicer na spletni strani www.zzzs.si/DO in po telefonu v klicnem centru. Osebe lahko same na spletni strani ZZZS preverijo tudi urejenost svojega zavarovanja – https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/e_storitve_zzzs .

  • spletna stran www.zzzs.si/DO
  • klicni center ZZZS za vprašanja v zvezi z obveznim zavarovanjem za dolgotrajno oskrbo na tel. št. 01 30 77 605 v poslovnem času: v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure
  • letak ZZZS

Do vzpostavitve vstopnih točk na centrih za socialno delo informacije o pravicah do dolgotrajne oskrbe in o drugih vsebinah ZDOsk-1 daje Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je pristojno za tolmačenje zakona, in sicer preko spletne strani www.gov.si/dolgotrajnaoskrba in preko posebne telefonske številke 080 9810.