Obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2018 (obravnava in javna objava Poslovnega poročila ZZZS za leto 2018)