Odziv na članek v časniku Svet24 (financiranje in čakalne dobe v ortodontiji)

V članku v časniku Svet24 (21. 6. 2022, stran 16) je napačna informacija, in sicer: "Ortodont pa lahko letno naredi le določeno število storitev, predpisanih s strani zdravstvene zavarovalnice - ne glede na to, koliko otrok ima v čakalni vrsti".

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije od letošnjega leta dalje s ciljem skrajševanja čakalnih dob v ortodontiji plačuje vse ortodontske storitve količinsko neomejeno tako javnim zdravstvenim zavodom kot tudi zasebnikom s koncesijo. To pomeni, da so plačane vse opravljene storitve, kolikor jih ortodonti izvedejo.

Razlogi za dolge čakalne dobe v ortodontiji so predvsem pomanjkanje zadostnega števila ortodontov glede na širok obseg pravic, nekritično napotovanje otrok na ortodontsko zdravljenje in visoka pričakovanja staršev, saj je že skoraj vsak otrok deležen ortodontske obravnave (okoli 90%), medtem ko v evropskih državah znaša ta delež med 60%-70%. ZZZS trenutno financira 91,7 tima ortodontije (ambulante), kar je za 5,5 timov (ambulant) več kot leta 2014. Za financiranje te dejavnosti je bilo leta 2021 namenjenih 16,4 milijona evrov, kar je za 3,6 milijona evrov več kot leta 2014.