Odziv na članek v Delu z naslovom "Stanje slovenskega zdravstva po covidu-19"

V prispevku z naslovom »Stanje slovenskega zdravstva po covidu-19,« objavljenim v soboto, 6. 8. 2022, na tretji strani časopisa Delo je zapisana netočna navedba: »Velik problem so tudi šifranti, po katerih ZZZS vrednoti zdravstveno storitev. Trenutno jih imajo 1568, pri čemer je 500 praznih. Na šifrantu 9999 – ostalo, čaka 5009 ljudi, pri čemer nihče ne ve, za katere storitve gre …« 

Glede na vsebino prispevka ne gre za šifrante, ki se uporabljajo za plačevanje zdravstvenih storitev in je zanje pristojen ZZZS, pač pa domnevno za Šifrant vrst zdravstvenih storitev (VZS), ki je v pristojnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).